13 Web tốt nhất để học

Web học tập
1. Hàng ngàn bài dạy guitar miễn phí: https://www.justinguitar.com/
2. Nâng cấp não bộ: http://www.lifehacker.co.uk/
3. Khám phá tự nhiên: http://unplugthetv.com/
4. Tính toán giờ giấc ngủ: https://sleepyti.me/
5. Học code:
6. Học thiết kế:
7. Học đủ thứ sáng tạo từ nghệ thuật đến sắp xếp đồ ăn:
8. Học nhiều ngôn ngữ miễn phí:
9. Sức khỏe đời sống: https://www.howcast.com/
10. Các bài nói chuyện truyền cảm hứng: https://www.ted.com/
11. Tâm lý học và thông minh cảm xúc: https://www.theschooloflife.com/
12. Cộng đồng sách lớn nhất thế giới: https://www.goodreads.com/
13. Ảnh và ý tưởng: https://www.pinterest.com/
14. Toàn sách hay nằm ở đây: https://store.rodbooks.com/san-pham
Nguồn: Sưu tầm.